Държавен вестник бр. 21 от 08.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 21 от 08.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ЗАКОН за авторското право и сродните му права
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и министъра на отбраната на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения

 

Вашият коментар