Държавен вестник, бр. 42 от 10.05.2013 г.

Държавен вестник, брой 42 от 10.05.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 266 от 26 април 2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 267 от 26 април 2013 г. за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода
РЕШЕНИЕ № 672 на МС от 10.12.1998 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от трудовопроизводителна кооперация „Хисар – 90“ върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите – изключителна държавна собственост, от сондажи № 1 и 7 на находище „Хисаря“ – гр. Хисар, Пловдивска област
РЕШЕНИЕ № 670 на МС от 10.12.1998 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от трудовопроизводителна кооперация „Михалково“ върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите – изключителна държавна собственост, от сондажи № 1ВКП и 1аВП на находище „Михалково“ – община Девин, област Смолян
РЕШЕНИЕ № 68 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от „Девин“ – АД, върху минерална вода от сондаж № 5 на находище „Девин“ – Девин, Смолянска област, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите
РЕШЕНИЕ № 67 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити и осъществявани от кооперативно предприятие „Булминвекс – ГБ“ права върху минерална вода – обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите, от сондаж № 3 на находище „Горна баня“ – София, район „Овча купел“, Столична община, област София
РЕШЕНИЕ № 59 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от „Атлантик дивайн“ – ООД, върху минерална вода от сондаж № 3 на находище „Девин“ – Девин, Смолянска област, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите
РЕШЕНИЕ № 592 на МС от 1.09.1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище „Велинград – Чепино“, община Велинград, област Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 151 на МС от 28.03.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище „Велинград – Чепино“, община Велинград, област Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 578 на МС от 12.08.1999 г. за предоставяне на концесия върху минерална вода от находище „Горна баня“ – София, Столична община, област София
РЕШЕНИЕ № 38 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище „Горна баня“ – София, Столична община, област София
РЕШЕНИЕ № 309 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище „Банкя“ – район „Банкя“, Столична община, област София
РЕШЕНИЕ № 647 на МС от 6.10.1999 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище „Банкя“ – район „Банкя“, Столична община, област София, разкрита чрез сондаж № 1хг „Иваняне“
РЕШЕНИЕ № 659 на МС от 10.10.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, община Каварна, област Добрич, обект – изключителна държавна собственост
РЕШЕНИЕ № 167 на МС от 28.03.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, община Каварна, област Добрич, разкрита чрез водоизточник сондаж № P-113
РЕШЕНИЕ № 706 на МС от 31.10.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Хисаря“, община Хисаря, област Пловдив, обект – изключителна държавна собственост
РЕШЕНИЕ № 274 на МС от 24.04.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж „Чобан чешма“ на находище „Хисаря“, община Хисаря, област Пловдив
РЕШЕНИЕ № 595 на МС от 6.08.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, обект – изключителна държавна собственост
РЕШЕНИЕ № 29 на МС от 16.01.2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236
РЕШЕНИЕ № 469 на МС от 11.07.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „София – Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община
РЕШЕНИЕ № 83 на МС от 11.02.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „София – Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община, област София
РЕШЕНИЕ № 852 от 27.10.2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Бързия“, с. Бързия, община Берковица, област Монтана, разкрита чрез сондаж № 1
РЕШЕНИЕ № 313 на МС от 26.04.2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Бързия“, с. Бързия, община Берковица, област Монтана
РЕШЕНИЕ № 54 на МС от 31.01.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „София – Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
РЕШЕНИЕ № 731 на МС от 9.09.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „София – Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
РЕШЕНИЕ № 89 на МС от 17.02.1999 г. за предоставяне на концесия за минерална вода от сондаж № Р-11х, находище – Варна, Варненски артезиански басейн, малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „КК „Златни пясъци“, обект – изключителна държавна собственост, по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите, включително и върху сондаж № Р-11х – публична държавна собственост, на „Ривиера“ – АД, Варна, без конкурс или търг
РЕШЕНИЕ № 88 на МС от 15.02.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Сандански“, община Сандански, област Благоевград, обект – изключителна държавна собственост
РЕШЕНИЕ № 522 на МС от 2.08.2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Сандански“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, разкрита чрез сондаж № С-1

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност

Министерство на културата

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

 

Вашият коментар