Промяна в начина на публикуване на Официален вестник на Европейския съюз: как да се прави справка с информацията относно делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, считано от 1 октомври 2023 г.?

На 1 октомври 2023 г. Официален вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт. Следователно при този нов начин на изготвяне Официален вестник вече няма да представлява сборник от актове с таблица на съдържанието. Вместо това всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

При все това, за да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия съд съобщения, за последните ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

Подготвен от Службата за публикации видеоклип дава представа за тези нововъведения: Discover the new Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомври 2023 г.

(Прессъобщение на СЕС)

 

 

Коментарите са затворени.