19-ти юни е крайният срок за подаване на заявления за новия конкурс за генерален адвокат на СЕС

curiaМинистърът на правосъдието обяви днес начало на нова конкурсна процедура за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС). Обявлението за това е публикувано в „Държавен вестник“, в БТА, в два централни ежедневника, както и на сайта на МП (в рубриката „Кариери“), каквото е нормативното изискване.

В обявлението е посочен и срокът, в който кандидатите могат да подадат заявленията си за участие в конкурса – до 17:00 ч. на 19.06.2015 г. в деловодството на Министерство на правосъдието. Подаването може да става лично, чрез изрично упълномощено лице или по пощата
Критериите, на които следва да отговаря кандидатът за генерален адвокат в Съда на ЕС, са посочени в чл.5 на Постановление № 214 на Министерския съвет  от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд. Последната промяна в постановлението е от 22 май т.г.
Конкурсната процедура ще се състои на два етапа – езиков изпит и събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
Протоколите на комисията, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с избора ще бъдат поставяни на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и публикувани на интернет страницата на ведомството.
Процедурата за избор на кандидат на България за генерален адвокат в Съда на ЕС се организира за втори път, след като на 30 март т.г. комисията по избора не обяви финалист в конкурса, който беше стартиран на 6 януари т.г. Веднага след това Министерството на правосъдието се ангажира и спешно предложи промени в ПМС № 214 от 21.09.2010 г., които да отразят идентифицираните недостатъци на дотогавашната уредба, създали проблеми при провеждането на конкурса, и да гарантират провеждането на нов пълноценен избор за излъчване на генерален адвокат. С промените бяха поправени редица процедурни дефекти, както и пропуски в системата от критерии за избор.
  Цялото обявление можете да прочетете в рубриката „Кариери” на сайта на МП.

Коментарите са затворени.