Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари

Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари

Експерти от дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС, представители на финансовия сектор и на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) обсъдиха мерките срещу прането на пари в контекста на актуалната нормативна уредба по отношение на цитираното престъпление.

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ е по инициатива на ЦППИП и цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта бяха проведени успешно и при голям интерес два дискусионни форума. Като лектори се включиха представители на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС (САД ФР – ДАНС) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП).

Първият форум бе ориентиран към представители на търговските банки, а вторият – към инвестиционни посредници и управляващите дружества. „Основната цел на форумите е да спомогнат за изграждането на една по-ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари“, заявиха организаторите на форума.

Изпълнението на проекта е част от процеса на сътрудничество между САД ФР – ДАНС и ЦППИП, чиято цел е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар