Законодателни промени предвиждат да бъде създаден регистър на ЮЛНЦ към търговския регистър

40128_thumb2Да бъде създаден регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ към Търговския регистър, предвиждат приети на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносител е Министерският съвет, съобщават от пресцентъра на Парламента.

 

 

Сега нестопанските организации се вписват в регистър към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на регистрацията им в регистъра към Търговския регистър. По този начин отпада нуждата от поддържане на Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието, е записал в мотивите си вносителят.

Очаква се с приемане на предлаганите изменения да се подобри прозрачността и отчетността на организациите и да се постигне намаляване на административната тежест. Важна последица от тези изменения ще бъде и разтоварването на съда от дела, при които липсва правна сложност.

Парламентът ратифицира Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка. Документът е подписан на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета.

Целта е създаването на доверителен фонд за справяне с миграционните предизвикателства, произтичащи от кризите в Африка, чрез набирането на вноски от държавите-членки и други нетрадиционни донори. Приоритетните сфери на действие на Споразумението са справяне с първопричините за дестабилизацията, принудителното разселване и незаконната миграция.

Коментарите са затворени.