241 кандидати са допуснати до изпит за помощник-ЧСИ

images (1) 241 кандидати за помощник-частни съдебни изпълнители са допуснати до изпит от общо 287 души, които в срока до 27 август т.г. подадоха документи за участие в конкурса за назначаване на тази длъжност. С нередовни документи са 46 от кандидатите в конкурса, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

 

 

Има още

КЗП забрани на фирма за бързи кредити да иска незаконни лихви от клиентите си

admin-ajaxКомисията за защита на потребителите забрани на фирма за бързи кредити да подвежда своите клиенти, просрочили задълженията си по вече отпуснат заем, да подписват допълнително споразумение в ущърб на икономическите им интереси и в противоречие на Закона за потребителския кредит, съобщават от пресцентъра на Комисията.

Фирмата е привличала клиенти със специална оферта за безлихвен заем за период от един месец, след изтичането на който потребителят дължи единствено главницата по кредита. Ако клиентът не успее да върне сумата в срок, търговецът го е подтиквал да сключи допълнително споразумение, чиито общи условия предвиждат при забавяне на дължимите суми по кредит потребителят да заплати лихви и такси в по-висок размер от предвидените в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Според ЗПК, при просрочие кредиторът има право на обезщетение за забава в размер само на законната лихва върху неплатената в срок сума.

Експертите на КЗП съветват потребителите преди да подпишат споразумение към вече сключен договор внимателно да изчислят дали при новите условия действително биха заплатили по-малко в сравнение с това, което дължат според действащия контракт или ЗПК.

Молбите на гагаузите за гражданство следва да се третират на равно с тези на останалите българи

изтеглен файл Не съществуват гагаузи, които не са от българска народност и това трябва да се има предвид при разглеждане на молби за натурализация. Това е научното становище на Консултативния съвет по проблемите на българските исторически общности в чужбина към Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/, според което, при разглеждане на молбите за придобиване на българско гражданство, българите-гагаузи от бившите съветски републики трябва да се третират равнопоставено с останалите българи, които притежават официални документи, удостоверяващи тяхната национална принадлежност. Становището на Консултативния съвет е изпратено до министъра на правосъдието Христо Иванов и до заместник-министър Петко Петков в качеството му на председател на междуведомствения Съвет по гражданството към Министерството на правосъдието.

Има още

Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения

beler_imgПарламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Депутатите решиха, че националната здравна карта ще съдържа областните здравни карти; конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина, както и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области; конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Има още

Парламентът обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование

imagesНародното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Те предвиждат възможност частните детски градини и училища да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, съобщават от пресцентъра на Парламента.

 

 

Има още

ВКС потвърди решение на КЗП за неравноправни клаузи на ЧЕЗ

33031-Court_HammerСлед заведен от Комисията за защита на потребителите (КЗП) колективен иск, Върховният касационен съд (ВКС) потвърди, че електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД незаконосъобразно е изисквало от абонатите си да заплащат сметки, срещу които са подали писмено възражение, или когато са били уличени в неправомерно въздействие върху измервателните устройства, без това да е доказано.

 

Има още

Нова наредба регламентира финансирането на дейности за отговорно поведение по Закона за хазарта

imagesМинистерски съвет на свое заседание в сряда, 19 август 2015г., прие Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяването на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, съобщават от пресцентъра на Български център за нестопанско право.

 

Има още

Прогласиха нищожността на 4 разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“

изтеглен файлПо протести на Окръжна прокуратура – Бургас, РДНСК – Югоизточен район – гр.Бургас прогласи нищожността на 4/четири/ разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“ – Община Царево. Изцяло са възприети аргументите на прокуратурата за това, че разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Има още

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за водите

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене промени в Закона за водите. По силата на промените Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще е органът, който ще контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

ВАС потвърди наложена санкция от КЗК за нелоялно привличане на клиенти от ПОД Алианц България

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Върховният административен съд (ВАС) потвърди имуществена санкция в размер на 104 240 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на „ПОД Алианц България“ за това, че през 2011 г. е извършило нелоялна конкуренция в нарушение на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), съобщават от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още