Бизнесът ще получи допълнително 40 млн. евро по програма COSME

Бизнесът ще получи допълнително 40 млн. евро по програма COSME

Снимка: pixabay

Подкрепата от Райфайзен Лизинг и ЕИФ за МСП е за реализиране на инвестиции в покупка или подмяна на дълготрайни активи чрез лизингово финансиране

Райфайзен Лизинг България и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха споразумение за отпускане на допълнителни 40 млн. евро, в рамките на съществуващото гаранционно споразумение по програмата на Европейския съюз (ЕС) – COSME (Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises). Настоящото финансиране е осъществено благодарение на гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа, информира в публикация в Investitor.bg авторката Петя Стоянова.

Допълнителното гаранционно споразумение по програмата COSME, подписано между Райфайзен Лизинг и ЕИФ, е инструмент, насочен към малките и средни предприятия, които имат нужда от подкрепа за реализиране на техните инвестиции в покупка или подмяна на дълготрайни активи чрез лизингово финансиране, съобщават от банката, ръководена от Оливър Рьогел.

В рамките на споразумението българският малък и среден бизнес ще продължи да има достъп до лизингово финансиране при облекчени изисквания за самоучастие, благодарение на гаранцията, която се предоставя от ЕИФ, върху сумата на всеки нов лизингов договор.

Повече подробности по темата четете в Investitor.bg.

НАП е осъдена да плати 55 000 лева заради запорирани сметки на жена за чужд дълг

Националната агенция за приходите (НАП) е окончателно осъдена с решение Върховният административен съд (ВАС) да плати глоба от 55 000 лева след като запорира сметките на жена заради чужд дълг, съобщава Lex.bg.

Абсурдният случай, заради който е глобена НАП, е от януари 2018 г. Тогава НАП  получава от Германия искане за събиране на задължения на българка, управител на фирма „Dogus Food“, като в искането фигурират само две имена – И. Г. и дата на раждане. След 3 дни служителка на НАП поискала от германските власти да разменят местата на двете имена – собствено и фамилно и да станат Г. И.

После от НАП прави справка в ЕСГРАОН и установява, че има само една жена с тези имена и дата на раждане – Г. Б. Иванова. След това искането е изпратено към дирекция „Събиране“ на НАП за принудително събиране от публичен изпълнител на 169 000 лева от неплатени данъци в Германия. Следват запори на банкови сметки на Иванова, която се свързва с публичния изпълнител и обяснява, че никога не е била в Германия, за да дължи данъци там. Едва тогава е направена допълнителна проверка и са изискани още данни от Германия, за да се установи, че търсената длъжница е друга Г. Иванова, с друго моминско име, различна дата на раждане и адрес в България.

Повече подробности по случая четете в Lex.bg.

Службите по вписвания ще работят по време на годишната инвентаризация в периода 04.01.21 – 22.01.21г.

Агенцията по вписванията става обект със стратегическо значение

Снимка: БТА

По време на инвентаризацията в службите по вписванията ще се предоставят всички услуги, с изключение на услуги, предоставяни от „Архив“, а именно:
– издаване на заверен препис;
– издаване на незаверен препис;
– издаване на препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата.

В периода на инвентаризация, службите по вписванията ще приемат заявления за издаване на удостоверения по чл. 46, 47 и 48 от Правилника за вписванията със срок на проверка до 10 години. Подадените заявления за издаване на удостоверение по чл. 47 във вр. с чл. 48 от Правилника за вписванията в периода от 29.12.2020 г. до 22.01.2021 г. ще бъдат обработвани в срок до 7 работни дни.

Заявления за издаване на удостоверение по чл. 47 във вр. с чл. 48 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за издаване в бърз срок (до 3 /три/ работни дни) ще се приемат в Службите по вписванията само до 23.12.2020 г., съобщават от пресцентъра на агенцията.

Деница Сачева: Нагласите са за поетапно отваряне след 21 декември

Снимка:БГНЕСДеница Сачева: Нагласите са за поетапно отваряне след 21 декември

Мерките 60/40 и 80/20 са обезпечени до март, може да се удължат до края на юни или частично за конкретни бизнеси

Нагласата на повечето членове на кабинета е да се започне с поетапно, но не пълно отваряне след 21 декември. Предстои обсъждане на въведените мерки в страната, но всичко зависи от това какви са здравните данни. Това каза по Нова телевизия социалният министър Деница Сачева.

„Нямаме повод да сме големи оптимисти. Да, имаме известно овладяване на смъртните случаи, но тенденциите са крехки, за да отпуснем напълно мерките”, каза социалният министър.

От антикризисните мерки на властта, включително тези за запазване на заетостта, топъл обяд и патронажна грижа Сачева обяви, че се възползват близо 1 милион души. По думите ú някои от социалните мерки ще продължат да важат през цялата следваща година. Такава ще е помощта за родителите на деца, които учат дистанционно.

„Мерките 60/40 и 80/20 са обезпечени до месец март. Ще започне обсъждане със социалните партньори да се удължат до края на юни или частично за конкретни бизнеси, за които възстановяването ще е по-трудно”, добави министърът.

„До този момент за бизнеса през Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката са изплатени близо 1,2 млрд. лева. Това, което даваме е максималното, което можем да си позволим като държава”, каза още тя.

Повече подробности по темата четете тук.

Адвокатурата до управляващите: България няма имотен регистър, че да го надграждаме

В България всъщност няма Имотен регистър, защото за нито един район на страната министърът на правосъдието не е издал заповед за въвеждането му. Този факт напомни Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище (пълния му текст виж тук ) до Министерството на правосъдието, което огласи изменения в Правилника за вписванията (ПВ). С тях беше обявено, че вместо да ходи до службата по вписванията, всеки който иска да получи незаверен препис от нотариален акт или удостоверение за тежести за даден имот, ще може да подаде заявлението си по електронен път (повече за предложенията виж тук).

Адвокатурата изразява принципно несъгласие с промените, които се правят заради европроект за надграждане на имотния регистър и интеграцията му с кадастъра.

„Към настоящия момент у нас няма Имотен регистър в нито един съдебен район, така че всички нормативни промени и технически проекти, насочени към „надграждане“ на имотен регистър, какъвто не съществува, са не само концептуално погрешни, а и твърде опасни, защото могат да създадат и поддържат в обществото погрешното впечатление, че съществува имотен регистър“, заявява ВАдС. И напомня, че още през 2001 г. Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) предвиди създаване на имотен регистър, който се състои от партидите на недвижимите имоти.

Въвеждането на имотен регистър става със заповед на министъра на правосъдието (по чл. 73, ал. 1 от ЗКИР), която се обнародва в Държавен вестник. А близо 20 години по-късно такава няма за нито един съдебен район в страната.

Повече подробности по темата четете тук.

ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да подават, както и да се пренапишат твърде широките им задължения по закона.

Той изпрати становище до Министерството на финансите, като използва за повод, че то огласи проект за изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които отпадат задълженията на десетки организации да правят комплексна проверка (повече виж тук), за да настоява за промени и за адвокатите (пълния текст на становището виж тук). През лятото съветът обяви, че ще атакува разпоредби на ЗМИП в Конституционния съд, но това и до днес не се е случило (повече виж тук).

„Считаме за абсолютно наложително отпадане на задължението, вменено на адвокатите, членове на адвокатските колегии, да представят на адвокатските съвети на адвокатските колегии декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на страницата на ДАНС“, заявява ВАдС.

С декларациите адвокатите обявяват, че са се запознали с правилата срещу изпирането на пари в професията, които прие ВАдС (повече за тях можете да си припомните тук) и ще ги прилагат в работата си. Тези правила обаче така или иначе са задължителни за тях по силата на закона (чл. 4, т. 15 във вр. с чл. 101, ал. 4 ЗМИП) и от тях няма никакъв юридически или практически смисъл.

Повече подробности по темата четете тук.

ВАС отмени увеличението на цените на парното и тока от 2017 г.

Голямото увеличение на цените на парното и тока от пролетта на 2017 г. е било незаконно. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) по протест на Върховната административна прокуратура (ВАП).

Съдът отмени решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 7 април 2017 г., с което бяха увеличени пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени за топлофикациите и някои големи предприятия, като ръстът на цените на парното е с повече от 25%.

Прокуратурата оспори решението на КЕВР дни след като беше взето. Първата инстанция – Административен съд София-град обаче не откри проблем и потвърди увеличението на цените.

С решение от 8 декември 2020 г. обаче ВАС окончателно отмени решението на КЕВР (пълния му текст виж тук).

Върховните съдии посочват, че производството за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство е открита от КЕВР на 20 март 2017 г. Преди това обаче ВАС с няколко свои решения отменя множество разпоредби от действалите към онзи момент наредби за регулиране на цените на топлинната и на електрическата енергия.

„Предвид горното към датата на откриване на административното производство за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа липса уредба, която да бъде приложима към изменение на цените на електрическата енергия“, заявява ВАС.

Той посочва, че Законът за енергетиката (тогава чл. 31а, а сега чл. 31б, ал. 1) е давал право на КЕВР при необходимост да изменя цените, „но дори и при наличието на тази възможност, направеното на 20 март 2017 г. не може да се основе единствено на цитираните норми от ЗЕ“.

Повече подробности по темата четете тук.

Питат Съвета на Европа за даренията на Джордж Сорос и Бил Гейтс

Средства, дарения, финансиране, милиони и милиарди евро за неясни цели и при неясни условия, раздадени от две частни организации, се превръщат в „гореща тема“ за Европа. При какви условия и защо Съветът на Европа получава дарения от милиони евро от фондацията на мизантропа Джордж Сорос „Отворено общество“ и от милиардера Бил Гейтс, през Microsoft? Този важен, но и показателен за зависимостите и обвързаностите между частни лица с неограничени възможности и интересите на всички държави членки на Европейския съюз въпрос се оказа отправен до Комитета на министрите от члена на Парламентарната асамблея към Съвета и част от депутатите от Европейската народна партия (ЕНП) Barna Pál Zsigmond от Унгария.

Депутатът подчертава, че въпреки че Съветът на Европа е политическа международна организация, той получава частно финансиране. Според данните за доброволните вноски, публикувани на официалния уебсайт на Съвета на Европа, двете основни частни финансиращи лица са „Отворено общество“ на Джордж Сорос и компанията Microsoft на Бил Гейтс, които са дарили съответно 1 527 466,67 евро между 2004 и 2013 г. и 967 078,07 евро между 2006 и 2014 г. на организацията. Публичните документи не посочват условията и целите, при които са направени тези плащания. По тази причина унгарецът отправя официално въпроса на 18 ноември 20202 г. към Комитетът на министрите, искайки  да се ​​уточни използването на тези средства, правната рамка, базата на която те са постъпили, както и да се оповестяват публично всички документи, свързани с тяхното плащане. Отговорът все още не е ясен, но ще бъде прелюбопитен особено на фона на добре известните опити на милиардери като Сорос и Гейтс да прокарват собствените си идеологии и частни интереси на полето на ЕС, което все по-прогресивно започва да заплашва стабилността на самия Съюз и да крие опасността от подмяната на ценностите в цялата общност.

Повече подробности по темата четете тук.

Готви се нов мораториум за кредитите – отсрочването ще е най-много за общо 9 месеца

Депутати пък внесоха предложение за „банкова ваканция“ – по кредитите да не текат лихви за забава и неустойки до два месеца след края на извънредната обстановка

Българската народна банка (БНБ) даде знак на търговските банки, че ако асоциацията им предложи удължаване на мораториума върху кредитите, тя вече може да го одобри, а те обявиха, че вече работят по него.

„БНБ отново има правната възможност да разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19“, съобщиха днес от централната банка.

Както е известно, след обявяването на извънредното положение БНБ одобри т. нар. частен мораториум, при който беше предвидено отсрочване на вноските по кредитите на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус. Той беше предложен от Асоциацията на банките, сега отново тя трябва да поиска удължаване. От там пък почти незабавно съобщиха, че работят по изготвяне на промени в одобрения от БНБ и приет през април 2020 г., с промени през юли 2020 г., ред за отсрочване.

Първият мораториум предвиждаше отсрочване на лихва или главница или само на главница за 6 месеца.

За новия БНБ заявява, че максимално допустимият срок на отсрочванията е 9 месеца, като той „включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция“. Т.е. ако си отсрочил вноските си за 5 месеца, ще можеш да го направиш за още 4, но ако вече си се възползвал от максималния срок, ще ти остават 3 месеца. Какви са условията по мораториума можете да си припомните тук.

Възможността БНБ да одобри удължаване на мораториума идва от ново решение Европейския банков орган.

Повече подробности по темата четете тук.

Рязко влошаване на бизнес климата през ноември

 

Рязко влошаване на бизнес климата през ноемвриСнимка: Pixabay

 Рязко влошаване на бизнес климата през ноември отчита Националния статистически институт (НСИ). През септември и октомври стопанската  конюнктура вървеше нагоре въпреки нарастващия брой заразени с коронавирус, но през единайсетия месец на 2020 г. спадът в общия показател на бизнес климата е с 4,1 пункта надолу спрямо нивото си от октомври. Най-сериозно понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно.

Последното сериозно влошаване в оценките на компаниите относно стопанската конюнктура бе през пролетта и в началото на лятото.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата отчита леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната, факторът „други“ и недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Повече подробности по темата четете тук.