За apisblog

С помощта на Апис Блог лесно и бързо можете: Да научите последните новости от българската правна теория и практика Да следите последните изменения в нормативните актове Да се запознаете с актуална подбрана съдебна практика на българските и европейските юрисдикции Да прочетете ценни и полезни авторски публикации или техни анотации Да научите за предстоящите събития, организирани от Апис Да получите полезна информация и съвети за продуктите на Апис и много други.

ВКС оправда Маргините като поръчители на убийства


Върховният касационен съд оправда окончателно братята Красимир и Николай Маринови по обвинението, че са създали и ръководели организирана престъпна група, която е подготвяла убийствата на Иван Тодоров-Доктора, финансиста Никола Дамянов и о.р. ген. Любен Гоцев. ВКС потвърди осъдителните присъди на останалите четирима подсъдими от групата за поръчкови убийства – Бисер Илиев, Веселин Тошев, Стефан Рангелов и Иво Карагеоргиев, които получават между три и пет години, от които ще им бъде приспаднат престоят в ареста.

Има още

Държавен вестник бр. 15 от 21.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 15, от дата 21.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Съдът на ЕС: Социалните мрежи не са длъжни да следят за пирати

Решение на Съда на ЕС от 16.02.2012 г. по Дело C-360/10 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)/Netlog NV)

Кадри от обявяването на решението – виж тук.

 

Оператор на социална мрежа онлайн, не може да бъде задължен да въведе система за общо филтриране по отношение на всички ползватели на социалната мрежа, за да се предотврати незаконното използване на музикални и аудио-визуални произведения.

Подобно задължение не би било съобразено нито със забраната да се налага на такъв доставчик общо задължение за контрол, нито с изискването да се осигури справедливо равновесие между защитата на авторското право, от една страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.

Има още

Държавен вестник бр. 14 от 17.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 14, от дата 17.02.2012 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Гледайте в реално време семинара по ЗОП

 

Гледайте в реално време семинара по ЗОП, организиран от АПИС.

 

Работата на форума може да се проследи в Интернет на сайта http://tv.apis.bg.

 

Семинарът започва в 13:00 часа на 17.02.2012 г., петък.

За повече информация вижте сайта на АПИС.

Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГКТК на ВКС

чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК (отм.)

чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК

Обявеното по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК (отм.) и чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК съдебно решение, което не е подписано от съдията, който след постановяването му е избран за съдия в друг съд или е в обективна невъзможност да стори това, не е нищожно. Съдебното решение, при подписването на което някой от съдиите е бил избран за съдия в друг съд, не е нищожно.

Държавен вестник бр. 13 от 14.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 13, от дата 14.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Относно използването на последователни срочни трудови договори при временно заместване

Решение на Съда на ЕС в Люксембург от 26.01.2012 г. по Дело C-586/10 (Bianca Kücük срещу Land Nordrhein-Westfalen)

Подновяването на срочни трудови договори може да бъде оправдано с нуждата от заместване, даже ако тази нужда е честа и дори постоянна. Ако е необходимо, може да се провери дали не се злоупотребява с използването на тези последователни срочни договори, като се отчете техният брой и тяхната обща продължителност.

Има още

Държавен вестник бр. 12 от 10.02.2012 г.

Държавен вестник брой: 12, от дата 10.02.2012 г.

С курсив са обозначени актове, които са изменени с акт, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
 
 

Има още

Тълкувателно решение № 3/2012 г. на ОСГК на ВКС

чл. 329, ал. 1 КТ
чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ

Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. Извършената от работодателя злоупотреба с правото на подбор при преценка, кой работи по-добре, не е критерий за упражняване на съдебен контрол по отношение на извършения подбор.

 

Има още