КС отказа да „отмени“ прекратяването на концесията на „Лукойл“ за пристанище „Росенец“

Конституционният съд (КС) единодушно отхвърли искането на президента Румен Радев да „отмени“ прекратяването на 35-годишния концесионен договор на държавата с „Лукойл“ за ползване на концесия на нефтеното пристанище „Росенец“ (пълния текст на решението виж тук).

Прекратяването на концесията стана с промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Те бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

В решението си КС изтъква, че макар и използваната словесна конструкция в закона да не е достатъчно прецизна, разпоредбата, с която се прекратява концесията, е ясна. И подчертава, „че не всяко правно несъвършенство може да обуслови противоконституционност на основата на противоречие с принципа на правовата държава“.

Повече подробности по темата четете в Lex.bg.

Коментарите са затворени.