Държавен вестник, брой 33 от 12.04.2024 г.

Държавен вестник, брой 33 от 12.04.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 33 от 12.04.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
ЗАКОН за опазване на земеделските земи

Президент на Републиката

УКАЗ № 104 за награждаване на акад. Красимир Тодоров Атанасов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 105 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 106 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, на 23 юни 2024 г.
УКАЗ № 107 за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Живко Христов Коцев и освобождаването му отдлъжност

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища32

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Коментарите са затворени.