ВАдС: Проектозаконът за колекторите недопустимо „поставя“ адвокатите под лиценз

3а извършването на типично адвокатски дейности, свързани със събирането на вземания и обслужването на кредити, недопустимо ще се прилага изискване за лиценз, което въвежда проектът на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. За това алармира Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до министъра на финансите в оставка Асен Василев (пълния му текст виж тук).

Проектът, който доби гражданственост като закон за колекторите, беше публикуван за обществено обсъждане през февруари и предвижда лицензионен режим за дейностите, свързани с обслужване и купуване на кредити (пълния текст на законопроекта виж тук).

Той предвижда, че ще е необходим лиценз във всички случаи, в които определено лице, упражнява правата и изпълнява задълженията от името на купувача на кредити по необслужван кредит, предоставен от кредитна институция, и извършва една или повече от следните дейности:

  1. събиране или възстановяване от кредитополучателя на дължими плащания по договор за кредит;
  2. предоговаряне с кредитополучателя на условията по договора за кредит в съответствие с дадените от купувача на кредит указания, когато лицето, обслужващо кредити, не е „кредитен посредник“ съгласно определенията в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит и § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители;
  3. администриране на жалби от кредитополучатели;
  4. информиране на кредитополучателя за всяка промяна в лихвените проценти или таксите, както и за евентуални дължими плащания по договора за кредит.

(lLex.bg)

Коментарите са затворени.