Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2024 г.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 22 от 15.03.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 57 за награждаване на г-н Алехандро Поланко Мата – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 08.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 08.03.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Постановление № 165 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за специализирана закрила на деца на обществени места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 13.03.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
РЕШЕНИЕ № 170 от 14.03.2024 г. за обявяване на 15 и 16 март 2024 г. за дни на национален траур

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите
НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

 

Коментарите са затворени.