Мигранти от рискови страни ще остават на границата – нови правила на ЕС

Мигранти от рискови страни ще остават на границата - нови правила на ЕС

Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите членки на Европейския съюз (КОРЕПЕР) на 8 февруари одобри временното споразумение за миграцията, което беше постигнато между председателството на Съвета на ЕС и Европейския парламент на 20 декември 2023 г, съобщи Съветът на ЕС на официалния си сайт. Споразумението представлява пакт от пет ключови закона, които ще реформират системата на ЕС за предоставяне на убежище и миграция.

Петте закона засягат всички етапи на управлението на убежището и миграцията.

Регламентът за скрининг предвижда процедура за бързо разглеждане на профила на търсещите убежище и събиране на основна информация за тях като националност, възраст, пръстови отпечатъци и лицеви данни преди те да бъдат допуснати през границите на ЕС.

Измененият регламент Евродак предвижда актуализиране на мащабната база данни, в която ще се съхранява биометричната информация, събрана по време на процеса на проверка. Предвижда се и преминаване от отчитане на броя на заявленията към отчитане на броя на кандидатите, за да се предотврати подаването на множество заявления под едно и също име.

Част от договорката е и внасяне на изменения в регламента за процедурите за предоставяне на убежище, които да дадат възможност за прилагане на две  различни процедури за разглеждане на молбите на мигрантите. Традиционната процедура за предоставяне на убежище обикновено отнема няколко месеца, а нововъведената ускорена гранична процедура трябва да бъде с продължителност от максимум 12 седмици. Новата процедура ще се прилага за мигрантите, които представляват риск за националната сигурност, и за тези, които идват от страни с нисък процент на признаване на молби за убежище като Мароко, Пакистан и Индия. На тези мигранти няма да бъде разрешено да влязат на територията на ЕС, а вместо това те ще бъдат държани в съоръжения на границата.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/eu/2024/02/12/migranti-ot-riskovi-strani-shte-ostavat-na-granicata-novi-pravila-na-es.598183

Коментарите са затворени.