Държавен вестник, брой 15 от 20.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 15 от 20.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 15 от 20.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ – ЕАД
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства за дейността на Глеб Мишин, свързана с данни за евентуално осъществяване на неправомерно предоставяне на българско гражданство

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 8 февруари 2024 г. по конституционно дело № 13 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 15.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 15 февруари 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2024 г.46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 15 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 от 15 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица52
НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица52
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги61
НАРЕДБА № Н-9 от 7.08.2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги61

 

Коментарите са затворени.