Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани с правото на правна помощ на обвиняеми или задържани лица. „За“ измененията гласуваха 164-ма народни представители от всички парламентарни групи, нямаше „против“ и въздържали се.

Основната цел на внесения от Министерския съвет законопроект е пълното въвеждане на изискванията на европейска директива относно правото на информация в наказателното производство.

Измененията предвиждат изрично правото на правна помощ на обвиняемия, както и правото да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ, като това следва да стане на разбираем език и по разбираем начин, след отчитане на специфичните му потребности. Въвежда се също изрично предоставяне на обвиняемия и на неговия защитник на възможност за запознаване с доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Предвиждат се и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Законa за Държавна агенция „Национална сигурност” с оглед на еднаквото регламентиране на предоставянето на достатъчни гаранции за защита на правата на задържаните лица.

Въвежда се декларация-приложение по образец в Закона за митниците, в Закона за военната полиция и в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” с цел осигуряване на възможност на лицата, които са задържани по специалните закони, да имат правото да получат писмена декларация за правата си, като им се даде възможност да я прочетат и запазят през целия период на задържането.

С измененията в НПК се предоставя възможност на свидетеля да се яви на разпит с адвокат, както и да се осигури присъствието на адвокат в случаите, когато свидетелят пожелае да има такъв по време на разпита, като неявяването на адвоката без уважителна причина не е пречка за провеждане на разпита. Това предложение е в допълнение към предвидената към настоящия момент консултация с адвокат по въпроси, които засягат правата на свидетеля.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.