Народното събрание прие решение по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“

Народното събрание прие решение по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Предложението за гласуване на решението е внесено на 21 септември 2023 г. от Министерския съвет и с него се отменя решение на 44-ото Народно събрание от 8 юни 2018 г. за приемане на проект за инвестиционен разход със същия предмет.

В доклада на парламентарната Комисия по отбрана се посочва, че проектът е свързан с основния ангажимент на страната ни към колективната отбрана и се отнася до изграждане на механизирана бригада от състава на Сухопътни войски. С неговата реализация ще се постигане по-добра оперативна и техническа съвместимост с армиите на страните членки на НАТО и ще се намали критичната зависимост от страни извън НАТО и ЕС в областта на въоръжението.

Новият проект за инвестиционен разход предвижда придобиване на 198 броя бойни, разузнавателни и командно-щабни машини, специални машини за ядрено, химическо и биологично разузнаване, за медицинска евакуация, за инженерно осигуряване, транспортни и евакуационни машини. От тях 183 са бойни машини от фамилията „Страйкър“ (Stryker). Останалите 15 са спомагателни камиони. Предлаганият срок за производство и доставка на машините е около 36 месеца от възлагането на договора за производство от страна на Сухопътните войски на САЩ. Началото на доставките е предвидено за третото тримесечие на 2025 г., а краят им – за първото тримесечие на 2028 година. Основното количество от бойни и спомагателни машини ще бъде доставено през 2026 и 2027 г., с темп на доставките от 10 машини на месец, се посочва в доклада на комисията.

Според внесения от Министерския съвет Проект за инвестиционен разход ще са необходими финансови средства от порядъка на 1,376 млрд. щатски долара (2,504 320 млрд. лв., изчислени при курс на щатския долар $1=1.82 лв.) без ДДС. От тях 1,210 млрд. щатски долара (2,02 млрд. лв. без ДДС) за придобиване на 198 машини, артилерийско и стрелково въоръжение – с прогнозна стойност 65 000 000 щатски долара (118 300 000 лв.), управляеми противотанкови ракети Javelin – с прогнозна стойност 101 000 000 щатски долара (183 820 000 лв.).

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.