Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 97 от 21.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по туризъм

Президент на Републиката

УКАЗ № 198 за награждаване на Никола Борисов Караиванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 201 за награждаване на г-н Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 17.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 17.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 г. за изменение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 на МС от 11.08.2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 17.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 804 от 17.11.2023 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 г.

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 577 от 18.01.2023 г. по административно дело № 2484 от 2022 г.
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ
РЕШЕНИЕ № 10839 от 09.11.2023 г. по административно дело № 2647 от 2023 г.

Поправки

НАРЕДБА № 11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация
ПРАВИЛНИК за администрацията на съдилищата

 

Коментарите са затворени.