Държавен вестник, брой 95 от 14.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 95 от 14.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 95 от 14.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за частична отмяна на Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ (ДВ, бр. 51 от 2018 г.) и за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“
РЕШЕНИЕ на НС от 8.06.2018 г. за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 195 за награждаване на г-жа Доника Ходжа – извънреден и пълномощен посланик на Република Албания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 196 за награждаване на г-н Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми – извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 08.11.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи29
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 08.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 08.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 09.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 09.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 789 от 08.11.2023 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация

Министерство
на образованието и науката

НАРЕДБА № 17 от 03.11.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“
НАРЕДБА № 88 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2880-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Валентин Иванов Радев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2881-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Милена Славова Димова за народен представител от Трети изборен район – Варненски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2882-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Манол Василев Манолов за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2883-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Петя Ставрева Ставрева за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2884-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Иван Михайлов Алексиев за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2885-НС от 09.11.2023 г. относно обявяване на Вера Иванова Александрова за народен представител от Пети изборен район – Видински, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.