Държавен вестник, брой 79 от 15.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 79 от 15.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 79 от 15.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военно разузнаване“ през 2022 г.
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през септември и октомври 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
РЕШЕНИЕ № 593 от 08.09.2023 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2022 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2023 година
НАЦИОНАЛНА статистическа програма за 2023 година

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.