Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 78 от 12.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 78 от 12.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол

Президент на Републиката

УКАЗ № 164 за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Петър Илиев Тодоров и освобождаването му от длъжност
УКАЗ № 165 за назначаване на главен комисар Живко Христов Коцев за главен секретар на Министерството на вътрешните работи

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищното образование, в областта на висшето образование и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 08.09.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 08.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 13 от 01.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

 

Коментарите са затворени.