Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 77 от 08.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 77 от 08.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 161 за назначаване на полковник Петьо Здравков Петров за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ до назначаване на титуляр
УКАЗ № 162 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго
УКАЗ № 163 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Конго със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 04.09.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
РЕШЕНИЕ № 591 от 07.09.2023 г. за обявяване на 8 септември 2023 г. за Ден на национален траур

Министерство на здравеопазването

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-2 от 01.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.142
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 01.09.2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.177

Министерство на финансите
Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
НАРЕДБА № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2191-НС от 04.09.2023 г. относно обявяване на Йордан Стоянов Кръстанов за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.