Държавен вестник, брой 74 от 29.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 74 от 29.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 74 от 29.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 158 за награждаване на проф. Стефан Тодоров Хаджитодоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за неговите големи заслуги в областта на науката
УКАЗ № 159 за награждаване на проф. Рахамин Даниел Шекерджийски с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на науката и практиката в областта на фармацията в Република България
УКАЗ № 160 за освобождаване на бригаден генерал Васил Георгиев Събински от длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – Щаба на отбраната, и от военна служба, считано от 28.08.2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 24.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 25.08.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
НАРЕДБА № 112 от 13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители
НАРЕДБА № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
НАРЕДБА № 5 от 9.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството
НАРЕДБА № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане11
ЗАПОВЕД № ЗМФ-548 от 4.08.2023 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане12
РЕШЕНИЕ № 250 на БНБ от 1.06.2023 г. за пускане в обращение, считано от 25.09.2023 г., на златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“17
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2023 г.

 

Коментарите са затворени.