Държавен вестник, брой 73 от 25.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 73 от 25.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 73 от 25.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР
НАРЕДБА № 8121З-1060 от 26.09.2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-56 на НЗОК от 11.08.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

 

Коментарите са затворени.