Държавен вестник, брой 62 от 21.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 62 от 21.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 62 от 21.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-P-LAY „ Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint Tactical Radio System (JTRS), MIDS Low Volume Terminal (LVT) Block Upgrade 2/BU2) и необходимата поддръжка“
РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Българската народна банка
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 130 за награждаване на г-жа Текла Харангозо Балажне – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 14.07.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 14.07.2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-11 от 10.07.2023 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
НАРЕДБА № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 121 на БНБ от 29.03.2023 г. за пускане в обращение, считано от 21.08.2023 г., на медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ от серията „Български творци“

 

Коментарите са затворени.