Държавен вестник, брой 54 от 23.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 54 от 23.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 54 от 23.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници

Президент на Републиката

УКАЗ № 93 за освобождаване на Боян Недялков Белев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република
УКАЗ № 94 за назначаване на Ясен Руменов Томов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република със седалище в гр. Бейрут
УКАЗ № 96 за освобождаване на бригаден генерал Радостин Илиев Илиев от длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ и от военна служба, считано от 28.06.2023 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

МЕМОРАНДУМ за разбирателство за морско сътрудничество между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на морските работи на Ислямска република Пакистан

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

Българска народна банка

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение

Висш съдебен съвет

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.