Полезно в ДВ (бр. 45 от 23.05.2023)

В брой 45 на “Държавен вестник” е обнародван Уставът на Организацията на обединените нации.

Уставът е подписан от около 50 държави членки през юни 1945 г. Той определя принципите и функционирането на Организацията на обединените нации.

Обнародва се близо 70 години след присъединяването на България към организацията.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие.

С направената нормативна промяна се цели да се постигне ефективно прилагане на разпоредбите на изменения Закон за регионалното развитие, по-голяма яснота по отношение на детайлите в процеса на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, както и изясняване на правилата по отношение на функционирането на регионалните съвети за развитие.

Промените в правилника са от ключово значение за изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, която е официално одобрена от Европейската комисия.

 

Коментарите са затворени.