Държавен вестник, брой 38 от 28.04.2023 г.

Държавен вестник, брой 38 от 28.04.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 38 от 28.04.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 21.04.2023 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей – София
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния исторически музей – София

Комисия за защита на личните данни

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6732 от 06.07.2022 г. по административно дело № 7224 от 2021 г.
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води
РЕШЕНИЕ № 3933 от 11.04.2023 г. по административно дело № 7238 от 2022 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1918-НС от 25.04.2023 г. относно обявяване на Петър Георгиев Петров за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

Поправки

СПОГОДБА за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2023 г.

 

Коментарите са затворени.