Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 24 от 17.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 24 от 17.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 10.03.2023 г. за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга
МЕТОДИКА за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга
МЕТОДИКА за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за сътрудничество при бедствия, подписано на 9 май 2022 г. в София

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № H-1 от 9.03.2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
НАРЕДБА № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 10.03.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Лютиер“

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 

Коментарите са затворени.