Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

Държавен вестник, брой 22 от 10.03.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 22 от 10.03.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 28.02.2023 г. по конституционно дело № 19 от 2022 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 07.03.2023 г. по конституционно дело № 1 от 2023 г.

Министерство на отбраната

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 на Споразумението за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол (JFCNP), относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България (NFIU BGR)
СПОРАЗУМЕНИЕ за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България (NFIU BGR)
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-14-50 от 14.02.2023 г. за увърждаване на Списък на общините, в които за 2022 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната

 

Коментарите са затворени.