Проведе се среща между Комисията за защита на потребителите и Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

Изображение за Проведе се среща между Комисията за защита на потребителите и Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

Проведе се среща между представители на Комисията за защита на потребителите и Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България.  Домакини на срещата бяха Стоил Алипиев – председател на КЗП и Ангел Джалев – член на КЗП.

От страна на АТНС присъстваха представители на някои от най-големите търговци в сектора у нас, опериращи с брандовете Aiko XXXL, Möмаx, Mr. Bricolage, Praktis, Enikom M, Sport Depot, Masterhaus, Хеликон. По време на разговора те поставиха въпроси, свързани с тълкуването на законовите изисквания и модернизирането на търговските практики в полза на потребителите, както и на институционалния подход към тях.

Дискусията започна с темата за правилата на Закона за защита на потребителите относно промоционалните кампании и обявяването на намаления във физическите търговски обекти. Членовете на Асоциацията изложиха своето мнение за допустимите подходи при провеждане на краткотрайни промоционални кампании за голям брой стоки, както и при прогресивни намаления.

Сред обсъдените теми бяха изискванията, свързани с  допълнителната информация на етикетите и опаковките на определени стоки, особеностите при обявяване на намаления в цените на книгите и обособяване на намалените стоки в отделни пространства. Бяха коментирани и възможности за дигитализиране на контролната дейност на КЗП.

Двете страни се обединиха около мнението, че е необходимо да се провежда открит диалог по набелязаните въпроси. Бяха поети ангажименти за продължаване на разговорите с цел формулиране на добри практики, работещи в полза на всички заинтересовани страни.

(Информация на kzp.bg)

Коментарите са затворени.