Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2023 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 1 от 03.01.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 1 за възлагане на кандидата за министър-председател Николай Денков Денков да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 от 29.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 от 30.12.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 на МС от 27.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приета с Решение № 145 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 181, № 239, № 241 и № 298 от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 на МС от 29.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 28.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 9.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 на МС от 20.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

Министерство на външните работи

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дипломатическия институт към министъра на външните работи

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
НАРЕДБА № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Комисия за регулиране на съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси
НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

 

Коментарите са затворени.