Държавен вестник, брой 98 от 09.12.2022 г.

Държавен вестник, брой 98 от 09.12.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis    Брой 98 от 09.12.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия РЕШЕНИЕ на НС от 8.11.2022 г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия

Президент на Републиката

УКАЗ № 276 за назначаване на Любомир Николов Попов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия със седалище в Рияд УКАЗ № 278 за награждаване на проф. Диана Христова Петкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № Н-5 от 29.11.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2023 г.  

Коментарите са затворени.