Държавен вестник, брой 81 от 11.10.2022 г.

Държавен вестник, брой 81 от 11.10.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 81 от 11.10.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 243 за награждаване на отец Александър Филипов Чъкърък с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 244 за награждаване на г-н Мариос Кундуридис – извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 5.10.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 5.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 5.10.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 6.10.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 6.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 21.06.2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации
НАРЕДБА № 42 от 21.06.2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1564-НС от 7.10.2022 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.