Най-новият ни продукт: АПИС Строй – актове и протоколи

Портфолиото на АПИС се обогати с още един софтуерен продукт, разработен за нуждите на строителния бранш. „АПИС Строй“ е уникално софтуерно уеб приложение, без аналог на българския пазар. То представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани със задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи, които се попълват по време на извършване на всякакъв вид строителство.

Приложението предоставя на потребителя редица практични възможности, с които се ускорява и улеснява изготвянето на актовете и протоколите, организацията и поддържането в ред на строителната документация на всеки етап от строителството.

Какви са предимствата на продукта:

Автоматично зареждане на данни, което ускорява работния процес и повишава ефективността неколкократно, а същевременно минимизира възможността за грешки и пропуски;

При редактиране на данни във вече изготвен документ, софтуерът дава възможност за нанасяне на промените във всички или само в избрани свързани актове и протоколи, като дава възможност за копиране на информацията от вече създаден обект в нов обект;

Структурирани форми за попълване на данни, лесно търсене, филтриране и експорт на въведените документи;

Генериране на справка – списък на изготвените актове и протоколи за даден обект и техния статус;

Удобство за работа от отдалечено място – строителния обект или „хоум офис“ –  всички данни се съхраняват в облачна платформа и чрез потребителско име и парола може да се достъпват отвсякъде;

Модерен и интуитивен интерфейс;

Осигурена сигурност и стабилност на информацията чрез:

  • облачно решение;
  • криптиране на базата данни;
  • защитена връзка и сигурност при преноса на базата данни.За кого е предназначено приложението  АПИС Строй:

За ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;

За консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;

За Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;

За мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията /строителните досиета/ на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки.

Можете да видите повече за продукта тук: https://www.apis.bg/bg/product/apis-stroi-bg, да изпробвате демо-версията на продукта тук: https://web.apis.bg/stroi-demo, както и да се свържете с нас на тел.: +359 2 923 9800, 980 4827 или с представител на Апис тук: https://www.apis.bg/bg/tyrgovci

 

Продуктът е разработен съвместно с консултантска фирма КЗТ Инженеринг ЕООД и със съдействието на консултантска фирма Гравити консултинг ЕООД, осъществяващи строителен надзор.

Коментарите са затворени.