Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

Държавен вестник, брой 65 от 12.08.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 12.08.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 227 за награждаване на г-жа Андреа Вике – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 228 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор
УКАЗ № 229 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
УКАЗ № 230 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам
УКАЗ № 231 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия

Агенция за ядрено регулиране

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Ядрения регулаторен орган на Република Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
НАРЕДБА № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
НАРЕДБА № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Българска народна банка

НАРЕДБА № 43 от 28.07.2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове
НАРЕДБА № 44 от 28.07.2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

 

Коментарите са затворени.