Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

Държавен вестник, брой 45 от 17.06.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 45 от 17.06.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението а европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за генетично модифицирани организми
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за защитените територии

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)

Министерство на икономиката и индустрията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за прекратяването на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 2021 г.

Министерство на културата

ПРОГРАМА за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 – 2025 г.
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 08.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Коментарите са затворени.