Полезно в ДВ (бр. 38 от 20.05.2022 г.)

В брой 38 от 20.05.22 г. е обнародван Указ на президента на Република България № 132 за обнародване в „Държавен вестник“ на Законът за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services), приет от 47-ото Народно събрание на 11 май 2022 г.

 С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 19 МАЙ 2022 г. се създава Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Обнародвано е Постановление № 88 от 13.05.2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.

 

 

Коментарите са затворени.