Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2022 г.

Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2022 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка. Връзките са към базата данни на Apis Брой 37 от 17.05.2022 г. Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД

Президент на Републиката

УКАЗ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен, на 3.07.2022 г. УКАЗ № 129 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, на 3.07.2022 г. УКАЗ № 130 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, на3.07.2022 г. УКАЗ № 131 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, на 3.07.2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 13.05.2022 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация РЕШЕНИЕ № 296 от 9.05.2022 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2022 година НАЦИОНАЛНА статистическа програма за 2022 година

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. ДОГОВОР № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа НАРЕДБА № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа  

Коментарите са затворени.