Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (БНА). Законопроектът е внесен от народни представители от парламентарната група на „Демократична България“.

Измененията конкретизират, че правомощието на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА, по-известна като комисия по досиетата, не е еднократен акт с оглед на значителния брой хора и институции, които проверява. Дефинира се, че задължението на Комисията за служебно произнасяне при появата на нови доказателства за принадлежност за проверено лице не е обвързано със задължителна проверка, която тя извършва. В случай, че някое от проверяваните лица е с установена и обявена принадлежност и няма нови архивни документи, комисията може да се позове на резултатите от предходната проверка, като разкрие и обяви новото публично качество на провереното лице без ново установяване на принадлежността, предвиждат измененията.

По-рано Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 година.
През 2020 г. в комисията са постъпили 910 жалби и сигнали, образувани са 581 преписки и е оказана правна помощ на 1200 жертви на дискриминация, се посочва в отчета на институцията. Постановените решения са 728, а самосезиранията – 412. Събираемостта на наложените глоби и имуществени санкции – 22 550 за 2020 г. и 18 900 за 2019 г. се е увеличила с над 110 процента.

Комисията за защита от дискриминация отчита, че през 2020 г. е работила в условия на пандемия, но е успяла да се справи и да не прекратява работата си. В отчета си комисията посочва, че продължава да работи по Националната кампания „Достъпна България“, чиято цел е осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

(Пресцентър на НС)

Коментарите са затворени.