Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 6 от 21.01.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 3 за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

 

Коментарите са затворени.