Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 4 от 14.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 4 от 14.01.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 2 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“
НАРЕДБА № 9 от 11.06.2009 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложение № 7 – 9)

 

Коментарите са затворени.