САК сключи договор с АПИС

Софийската адвокатска колегия отново сключи договор с фирма АПИС предоставяне на право на БЕЗПЛАТНО ползване от членовете на САК през 2022 г. на продуктите АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА. Сключеният договор първоначално включва 1000 акаунта за достъп до АПИС. За да продължат своя достъп и през 2022 г. или да получат такъв за първи път членове на Колегията следва да се регистрират на следния линк за регистрация:
https://www.sak-sas.bg/bg/electronic-apis-siela-2022.
Същият е публикуван и на сайта на САК.
За повече информация вижте тук.

Коментарите са затворени.