Държавен вестник, брой 96 от 19.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 96 от 19.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 96 от 19.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9 ИП от 16.11.2021 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 791 от 12.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Клисурица“, разположено в землището на с. Клисурица, община Монтана, област Монтана

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)
ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс ВСН)

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 12 от 10.11.2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите

Министерство на правосъдието

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии
ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 10.04.2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8523 от 14.07.2021 г. по административно дело № 12703 от 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 09.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
НАРЕДБА № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9818 от 29.09.2021 г. по административно дело № 12703 от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 10626 от 20.10.2021 г. по административно дело № 12703 от 2020 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРОЦЕДУРА за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип38

 

Коментарите са затворени.