Държавен вестник, брой 92 от 05.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 92 от 05.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 92 от 05.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 271 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, на 27 февруари 2022 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6-ПМ от 01.11.2021 г.

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър
РЕШЕНИЕ № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър
ПРАВИЛА за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър след регистрация

Национална здравноосигурителна каса

УСЛОВИЯ и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

Коментарите са затворени.