Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 80 от 24.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 80 от 24.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан
ЗАКОН за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Босна и Херцеговина
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19
ЗАКОН за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш

Президент на Републиката

УКАЗ № 254 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, на 27 февруари 2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 20.09.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Техническите разпоредби, касаещи средствата за достъп при извършване на инспекции
ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ относно средствата за достъп за проверки
ИЗМЕНЕНИЯ на въведението и част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
КОДЕКС за устойчивост в неповредено състояние
ИЗМЕНЕНИЯ на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
КОДЕКС за устойчивост в неповредено състояние
ИЗМЕНЕНИЯ на въведението и част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
КОДЕКС за устойчивост в неповредено състояние
ИЗМЕНЕНИЯ на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
КОДЕКС за устойчивост в неповредено състояние
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-95 от 26.08.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК“

 

Коментарите са затворени.