Държавен вестник, брой 78 от 17.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 78 от 17.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 78 от 17.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията

Президент на Републиката

УКАЗ № 236 за награждаване на проф. Стоян Иванов Караиванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 246 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от 2000 г. (Кодекс HSC 2000 г.)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

 

Коментарите са затворени.