Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 75 от 10.09.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

УКАЗ № 229 за назначаване на Румен Димитров Александров на длъжността постоянен представител на Република България към Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Коментарите са затворени.