Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 72 от 31.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 72 от 31.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите извън страната
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и шестото Народно събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 218 за възлагане на парламентарната група „БСП за България“ да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 от 26.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 26.08.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 27.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 628 от 26.08.2021 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Министерство на културата

ПРОГРАМА между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора за сътрудничество в областта на културата за периода 2021 – 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. от 27.12.2018 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България

 

Коментарите са затворени.