Държавен вестник, брой 63 от 30.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 63 от 30.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 63 от 30.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г.
РЕШЕНИЕ за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
РЕШЕНИЕ за прекратяване правомощията на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Президент на Републиката

УКАЗ № 182 за назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии
УКАЗ № 183 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, на 3 октомври 2021 г.
УКАЗ № 184 за награждаване на г-н Рашид бин Али Ал-Хатър – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Катар в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 26.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 27.07.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здраве опазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
НАРЕДБА № 9 от 27.04.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“
НАРЕДБА № 5 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“
НАРЕДБА № 28 от 1.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести“
НАРЕДБА № 7 от 18.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“
НАРЕДБА № 3 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
НАРЕДБА № 6 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
НАРЕДБА № 5 от 31.12. 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“
НАРЕДБА № 41 от 24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“
НАРЕДБА № 6 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“
НАРЕДБА № 5 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“
НАРЕДБА № 46 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична алергология“
НАРЕДБА № 44 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична имунология“
НАРЕДБА № 17 от 1.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“
НАРЕДБА № 8 от 23.03.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична хематология“
НАРЕДБА № 23 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“
НАРЕДБА № 23 от 18.11.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“
НАРЕДБА № 6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
НАРЕДБА № 6 от 7.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“
НАРЕДБА № 41 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология“
НАРЕДБА № 4 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология“
НАРЕДБА № 7 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
НАРЕДБА № 13 от 23.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“
НАРЕДБА № 2 от 6.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
НАРЕДБА № 1 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
НАРЕДБА № 7 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
НАРЕДБА № 24 от 7.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“
НАРЕДБА № 2 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
НАРЕДБА № 4 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“
НАРЕДБА № 10 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“
НАРЕДБА № 5 от 6.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
НАРЕДБА № 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“
НАРЕДБА № 10 от 5.05.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 17 от 20.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“
НАРЕДБА № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

 

Коментарите са затворени.